Tantra Touch

Tantra wordt gedeeld vanuit het hart. In een tantrische massage doet het hele lichaam mee. waarbij ook seksuele energie de aandacht krijgt. Seksuele energie is levensenergie, en komt niet alleen vrij bij seksuele intimiteit.
Natuurlijk altijd met respect voor (wederzijdse grenzen en spelregels). Tantra is een levenshouding om te leven vanuit liefde, overgave en acceptatie. Tantra geeft je het gevoel te mogen leven zonder angst en oordeel. Een oordeel zegt vaak meer over je zelf dan over de ander. De ander is jouw spiegel.
Tantra is puur en helpt je je aandacht naar binnen te keren om zo de liefde voor jezelf te vinden.
Tantra vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid en brengt een intieme verbinding tot stand tussen de gever en ontvanger. Mentaal, fysiek, op hartniveau en soms zelfs op de diepten van hart en ziel. Tantra is ook genot.

Liefdevolle aanraking

Een tantrische massage is een liefdevolle aanraking vol aandacht en aanwezigheid. Tantra massage wordt gegeven vanuit het hart. Hoewel de meeste aanraking via de handen (of body to body) zal plaatsvinden, is het eigenlijk de liefde die aanraakt. De handen van de gever zijn verbonden met zijn/haar hart. De aanraking is liefdevol, gericht op het welzijn van de ontvanger.

Een tantra massage is een liefdevolle aanraking vol aandacht en aanwezigheid. Routine en vaste patronen zijn er niet. Alles gebeurt in het moment, in vol bewustzijn, liefdevol afgestemd. De ceremonie  die ik aanbied, gaat vaak gepaard met meditatie, ademhaling technieken en soms gebed (om liefde, richting en wijsheid te vragen aan het universum voor jou en mij.

Spelregels

Eenzijdig

– De massage is eenzijdig, Jij bent de ontvanger en ik ben de gever. 
– Mij strelen of andere handelingen zijn niet toegestaan.

Het mag er zijn

– Alles wat je voelt en ervaart mag er zijn en is oké maar het is helemaal voor jou alleen.
– Het doel van de massage is ontspanning en het opwekken van levensenergie
– Opwinding mag er zijn. Ik handel er niet naar.

Voorbereiding

– Voor de voorbereidingen klik hier

Tantra massage is een intuïtieve massage en minder techniek.

 Tantra is een oude Indiase filosofie.

Bij Tantra Massage wordt er energie opgewekt, dit heeft als doel de energie in het hele lichaam te laten stromen.
Hierdoor wordt je leven dieper, voller, rijker en energieker.
Wij al mensen willen dat onze verlangens vaak direct vervuld worden. Bij alles willen wij het liefst gelijk bevrediging. Net als bij kleine kindjes.
Bij Tantra gaat het meer om het verlangen.
In de tantra gaat het niet om het opwekken van begeerte en om snelle bevrediging.
De weg van verlangen zelf is ook fijn. En juist te genieten van het opwekken van die energie en de energie die vrijkomt in het lichaam.
Als je deze energie vasthoud en hiervan geniet, ten volle gebruikt in je dagelijkse leven, krijg je meer energie, bewustwording en verbondenheid, met jezelf en met alles en iedereen om je heen.

Meld je aan voor een iksijou ceremonie.

Heb je ervaring met lichaamswerk?